วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

น้องนาอิฟ 1 เดือน 15 วัน

                                             น้องนาอิฟ กินอิ่มแล้วนอนสบาย
                                            น้องนาอิฟ โตทันพี่อะรีฟแล้ว
น้องนาอิฟ 1เดือน 15 วัน ตัวโตแข็งแรงมาก เวลาที่คุณแม่อุ้มพูดคุยด้วย น้องนาอิฟมีอาการดีใจยิ้มตอบส่งเสียงตอบรับบ้างเป็นบางครั้ง(อืออา)มองตามเสียงเรียกเวลาที่คุณพ่อเรียก น้องนาอิฟจะดีดตัว ขยับแขนขาอยากจะลุก
ความสำคัญของเด็กวัยทารกแรกเกิด ถึง 1 ปี
            
วัยทารกเป็นวัยที่มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของพัฒนาการวัยต่างๆของเด็กต่อไป อีกทั้งเป็นช่วงวัยที่มีระยะเวลาค่อนข้างสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัยอื่น แต่เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการเจริญเติบโต ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อวัยวะที่สำคัญที่สุดคือ สมอง ถ้าการเจริญเติบโตหยุดชะงัก สมองก็จะมีผลด้วยเช่นกัน และเป็นการยากที่จะแก้ไขให้ปกติ
          วัยทารกเป็นวัยที่มีการติดเชื้อโรคง่ายกว่าวัยอื่น เพราะระบบภูมิคุ้มกันโรคยังไม่สมบูรณ์อย่างเต็มที่ และภูมิคุ้มกันโรคหลายชนิดไม่สามารถถ่ายทอดจากแม่มาถึงลูกได้
          วัยทารกเป็นวัยเริ่มแรกของการพัฒนาบุคลิกภาพ อันเป็นรากฐานของบุคลิกไปตลอดชีวิต การที่ทารกได้รับความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ทารกก็จะเติบโตเป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นมิตรกับคนทุกคน มีความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร เช่นเดียวกับที่ตนได้รับมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น